RC soupravy

Pásma vyhrazená pro RC soupravy - Používané módy vysílačů - základní programové funkce a mixy pro modely. Několik slov na úvod pro ty, kteří ještě nejsou plně seznámeni s naším koníčkem. - Přijímač - Krystaly - Serva - Elektronický regulátor otáček - Napájecí zdroje - Vypínač

Vybíráme RC soupravu: Letadla pro rekreační polétání - Letadla pro soutěžní létání, složitější makety - Model lodi na dovolenou k vodě, jednoduchý model auta - Maketa lodi s množstvím pomocných funkcí, model kamionu nebo tanku - Model auta pro závodní ježdění.

Vysílač

Je zařízení, které vaši vůli vyjádřenou pohyby ovladačů (knyplů, volantu, přepínačů) přemění na vysokofrekvenční signál, jenž prostřednictvím antény vyzařuje do okolí. Tento signál může být Amplitudově Modulovaný (AM), to znamená, že vysílané vlnění má proměnlivou amplitudu, neboli výšku vlny. S amplitudovou modulací dnes pracují již jen levné dvoukanálové RC soupravy, používané převážně pro auta a lodě. Frekvenční Modulace (FM, nebo také PPM) pracuje naopak s vlnami o stále stejné amplitudě a informace je přenášena jako „zhuštění“ nebo „zředění“ vln. Předností FM modulace je především větší odolnost proti rušení cizími signály a atmosférickými vlivy. Pokud porovnáte kvalitu poslechu rozhlasového vysílání na středních vlnách (AM modulace) a stereofonního vysílání v pásmu VKV (FM modulace), získáte hrubou představu, o čem mluvíme, bez studia nudných technických detailů. Konečně třetím způsobem modulace je PCM – Pulsní Kódová Modulace. Ve skutečnosti jde také o FM přenos, ale přenášen je signál ve zvláštním digitálním kódu (tzv. samoopravném), který umožňuje mikroprocesoru v přijímači kontrolovat jeho správnost. Důležité je, že vysílač pracuje na určité frekvenci, na niž musí být naladěn i přijímač. Tato frekvence není libovolná; pro modeláře jsou povolena určitá frekvenční pásma.

Pásma 

Jsou to: pásmo 27 MHz spojené s počátky RC modelářství. Je povoleno v něm provozovat modely letadel i modely povrchové (auta, lodě). Toto pásmo není v současnosti příliš používáno, především pro nebezpečí rušení dalšími vysílači, neboť v tomto pásmu mohou pracovat tzv. občanské radiostanice (přenosné vysílačky „walkie-talkie“). 

Pásmo 35 MHz je povoleno pro modely letadel. Skládá se ze dvou dílčích pásem:

A pásmo (35,010-35,200 MHz) a nedávno nově povolené B pásmo (35,820 – 35,910MHz).číslo kanálu   61 až 70

MHz    35,010 35,020 35,030 35,040 35,050 35,060 35,070 35,080 35,090 35,100

číslo kanálu      71 až 80

MHz    35,110 35,120 35,130 35,140 35,150 35,160 35,170 35,180 35,190

35,200

číslo kanálu      182  až   192

Mz    35,820 35,830 35,840 35,850 35,860 35,870 35,890 35,900 35,910

Pásmo 40 MHz (40,665-40,985 MHz) je povoleno pro modely letadel i povrchové techniky (lodě, auta).číslo kanálu   50  až 59

MHz    40,665 40,675 40,685 40,695 40,715 40,725 40,735 40,765 40,775 40,785

číslo kanálu      81 až 92

MHz    40,815 40,825 40,835 40,865 40,875 40,885 40,915 40,925 40,935 40,965 40,975 40,985 

Vysílač pracuje v rámci pásma, pro něž je vyroben, na určité frekvenci neboli kanálu. Ty se označují jednak frekvencí (např. 35,100 MHz) a jednak pro jednoduchost číslem kanálu, které je určité frekvenci přiřazeno (v našem případě je 35,100 MHz kanál 70). Konkrétní frekvence je dána krystalem. Tato součástka je výměnná a v rámci daného pásma její výměnou můžete měnit i kanál, na kterém vysílač vysílá. Znát a pamatovat si číslo kanálu, na kterém pracuje váš vysílač, je nesmírně důležité. Uvědomte si, že na daném kanálu může v jednu chvíli pracovat jen jedna jediná RC souprava, bez ohledu na druh modulace, s níž vysílá. Pokud byste zapnuli vysílač na stejném kmitočtu, jako má kolega právě létající s modelem, je výsledkem rušení, které vede neodvratně k havárii, zničení modelu s rizikem poškození dalšího majetku nebo zranění (obvykle nevinných) osob. Proto je dokonalá domluva o používaných kanálech naprosto nezbytná. Prosíme, nepodceňujte toto nebezpečí. Vysílače vyšších tříd mají obvykle vysokofrekvenční díl řešen jako zásuvný modul (VF modul). Pouhou výměnou VF modulu potom můžete přecházet mezi kmitočtovými pásmy.

Důležitým parametrem vysílače je dosah, tj. vzdálenost, ve které je možno model bezpečně ovládat. Pro moderní soupravy platí, že je to zhruba 300-400 na zemi, ve vzduchu kilometr a více.

Počet kanálů vysílače: udává počet funkcí, které lze na modelu pomocí vysílače ovládat. Tedy čtyřkanálový vysílač (RC souprava) umožní ovládat čtyři funkce – u letadla např. křidélka, výškovku, směrovku a plyn.

Módy vysílačů 

Pro řízení modelů aut se používají především volantové neboli pistolové vysílače, kde pro řízení směru jízdy slouží volant a pro ovládání plynu ovladač podobný spoušti pistole. Stiskem spoušti se plyn přidává, jejím odtlačováním se u modelů s elektrickým pohonem ovládá zpátečka (brzdí se neutrálem); u modelů se spalovacím motorem se odtlačováním spoušti brzdí. Vysílače mohou být klasické nebo počítačové. Výhodou klasických je velká jednoduchost a nižší cena, což je předurčuje do role souprav pro začátečníky, kteří nechtějí příliš investovat ve chvíli, kdy mají jen malou představu o své modelářské budoucnosti. Zastanou také roli „druhého rádia do rodiny“, které si berete s sebou na výlet nebo na dovolenou, popřípadě se na něm zaučuje váš potomek. Počítačové vysílače nabízejí navíc množství speciálních funkcí počínaje pamětí parametrů pro několik modelů, možností nastavování velikostí a smyslů výchylek jednotlivých serv, až po speciální mixové funkce, umožňující ovládání složitých modelů, vrtulníků atd. Kromě základních ovladačů (křížových nebo volantu) jsou vysílače vždy vybaveny trimy, které slouží pro doladění středové (neutrální) polohy serva za provozu modelu. Trimy mohou být klasické mechanické nebo nyní u počítačových souprav již většinou digitální, jejichž poloha se okamžitě ukládá do paměti. Dále jsou vícekanálové vysílače vybaveny dalšími ovladači (otočnými nebo posuvnými) a přepínači. Přepínače se rozdělují na kanálové (přepnutí vyvolá pohyb serva do jiné polohy) a mixové. Ty slouží k zapínání a vypínání mixových funkcí za provozu modelu (např. přepínání dvojích výchylek serv). Většina vysílačů je vybavena zásuvkou Učitel-Žák, která umožňuje propojit dvojici vysílačů kabelem a provádět výcvik pilotáže s dvojím řízením. Pomocí přepínače může učitel libovolně předávat řízení žákovi a naopak řízení převzít, pokud je třeba napravit nějakou hrubou chybu. Vzhledem k tomu, že počítačové RC soupravy mají již jasnou většinu na trhu, určitě neuškodí zařazení malého přehledu funkcí a možností, které počítač modeláři přináší.

 

Základní programové funkce a mixy pro modely

Pamět modelů:  Do paměti uložíte veškeré parametry (mixy, velikosti a smysly výchylek atd.), včetně nastavení trimů. Dobré vysílače mají paměť aspoň na pět modelů.

Kopírování paměti: Dovoluje kopírovat již existující parametry pro jeden model na jiné místo v paměti.

Volba typu modelu: Dle typu vysílače můžete nastavit různé základní typy modelů – např. akrobat (ACRO), větroň (GLIDER) a vrtulník (HELI).

Jméno modelu: Dovoluje označit každý model názvem.

Časovač/stopky: Časomíru můžete obvykle nastavit jako časovač, který odpočítává nastavený časový interval se zvukovou signalizací konce měřené doby nebo jako stopky běžící od nuly.

Mazání dat (Resetování): Pokud programujete nový model na místo staršího, můžete celý obsah paměti pro daný model vymazat.

Volba módu vysílače: Umožňuje nastavit požadovaný mód uspořádání křížových ovladačů. 

Fail-safe (nouzový režim): Při použití modulace QPCM (Hitec) umožňuje nastavit nouzové výchylky všech serv pro případ, kdy přijímač přijímá signál, který vyhodnotí jako nesprávný (nebo signál zcela chybí). Je tak zajištěno, že se serva nebudou pohybovat zcela nahodile, což dává jistou možnost záchrany modelu nebo zabránění vzniku škod způsobených modelem, ačkoliv nad nim ztratíte kontrolu.

Nastavení velikosti výchylek (ATV – Adjustable Travel Volume): Dovoluje libovolně nastavit velikost výchylek serv, symetricky od středu. 

Nastavení velikosti výchylek (EPA – End Point Adjustment): Dovoluje libovolně nastavit velikost výchylek serv, navíc nezávisle pro obě poloviny pohybu ovladače. Tak funguje nastavování velikosti výchylek u počítačových souprav.

Nastavení rychlosti pohybu serva: Počítačové soupravy vyšších tříd dovolují zpomalit pohyb serva (např. pro realistické zasouvání podvozku)

Dvojí výchylky (Dual Rate, D/R): Pomocí přepínače můžete za letu přepínat dvě velikosti výchylek kormidel. Např. akrobatický model s citlivým řízením odstartujete s malými výchylkami kormidel, po nastoupání do bezpečné výšky přepnete na výchylky velké a věnujete se akrobacii. Před přistáním opět přepnete na bezpečnější malé výchylky.

Exponenciální průběh výchylek (EXPO): Mění průběh odezvy serva na pohyb ovladače. Funkci můžete nastavit tak, že větší výchylce ovladače okolo neutrálu bude odpovídat jen malé vychýlení serva (přesné řízení i pro velmi citlivý model), při větším vychýlení ovladače začne servo velikost výchylky „dohánět“.

Subtrim je jemný elektronický trim, dovolující velmi přesné nastavení neutrální polohy serva.

Obrácení smyslu výchylek serv (Servo Reverse): Dovoluje nastavit směr pohybu serva. Na klasických vysílačích k tomuto účelu slouží mechanické přepínače, u počítačových je to záležitost programová.

Volně programovatelné mixy    Volně programovatelné mixy (případně zapínatelné a vypínatelné přepínači za letu), dovolují libovolně programovat kanál řídící (Master) a řízený (Slave) a odezvu (poměr mixu a jeho smysl). Počet volně programovatelných mixů je obvykle dobrým vodítkem pro posouzení „inteligence“ počítačové RC soupravy.

Přijímač 

Přijímač přijímá prostřednictvím antény signál vyzařovaný vysílačem a přemění je na digitální impulsy sloužící pro ovládání jednotlivých serv, elektronického regulátoru otáček atd. Přijímač se skládá ze tří základních částí: vysokofrekvenční, která obsahuje krystal párovaný s krystalem vysílače, mezifrekvenční části, která filtruje užitečný signál a nízkofrekvenční, která vytváří řídící signál pro jednotlivá serva. Mezifrekvenční část může být jedna, potom je to přijímač s jednoduchým směšováním (Single Conversion); nebo může být zdvojena - a potom je to tzv. přijímač s dvojím směšováním (Dual Conversion). Dvojí směšování přináší lepší oddělení užitečného signálu od „okolí“, což snižuje možnost rušení signálem vysílače pracujícím na blízkém kmitočtu. Důležité je, že přijímače s jednoduchým a dvojím směšováním používají různé krystaly. Pokud je zaměníte, nebudou přijímače pracovat. Stejně tak je třeba si uvědomit, že ono dvojí směšování se týká jen „vnitřností“ přijímače a nikoliv vysílače. V praxi tak můžete mít jeden vysílač s jedním krystalem, ale několik přijímačů s jednoduchým a dvojím směšování, to vše na jednom kanále, jen se správným krystalem v přijímači. 

V modelu je třeba přijímač vždy chránit před otřesy a vibracemi uložením do vhodného obalu (obaly Hitec z pěnové gumy, Molitan). Pěnový polystyren není vhodný, protože vibrace a chvění spolehlivě přenáší. 

Krystaly 

O funkci krystalů již byla řeč, ale malé shrnutí neuškodí. Používáte li přijímač s jednoduchým směšováním (HFS-04 MI/MG, REX 4 nebo 5, PICO 3/4 atd.), použijte vždy krystal s jednoduchým směšováním stejného výrobce. Používáte li přijímač s dvojím směšováním (Electron, HFD-08 RD, Superslim, Mini DS IPD atd.) vložte vždy krystal určený pro dvojí směšování. Jenom tak máte zaručenu správnou funkci a maximální dosah soupravy. 

Kombinace vysílačů a přijímačů jiných značek: Mnoho zákazníků dnes kombinuje vysílače a přijímače různých značek. V principu je to možné, ale je třeba dodržovat základní pravidlo. Do každého vysílače vložte krystal stejné značky jako je vysílač. S přijímačem postupujte stejným způsobem (pozor na jednoduché a dvojí směšování). 

Serva 

Serva převádějí digitální signál z přijímače na mechanický pohyb (otáčení výstupního kotouče nebo páky). Současná serva se připojují třížilovým kablíkem, v němž dva vodiče slouží pro napájení serva (plus a minus), po třetím se přenáší řídící signál. Ten má podobu obdélníkových pulsů různé šířky (0,9-2,1 ms) o stálé frekvenci. Šířka impulsu určuje polohu výstupní páky. Z toho také vyplývá, že směr pohybu páky serva nemůžete obrátit přepólováním napájení (to by vedlo ke zničení serva). Poloze ovladače ve středu odpovídá neutrální poloha serva (signál o šířce 1,51 ms, u starších RC souprav a serv Multiplex 1,61 ms).

Elektronický regulátor otáček 

Jednou z výhod elektromotoru pro pohon modelu je, že můžeme celkem snadno plynule ovládat jeho otáčky, k čemuž slouží právě elektronický regulátor otáček. Podle způsobu ovládání se rozdělují na jednosměrné (pro letadla, závodní auta a lodě) a obousměrné (auta, lodě), které mají i zpátečku (zpětný chod). Takový regulátor se připojuje na místo serva a kromě základní funkce regulace otáček obvykle umí i další užitečné věci. Především to bývá obvod BEC (Battery Eliminator Circuit), neboli stabilizátor napájení. Ten zajišťuje, že kromě motoru jsou i přijímač a další serva napájeny společně z pohonného akumulátoru a odpadá tak nutnost používat pro ně zvláštní akumulátory. Vzhledem k tomu, že zvláště u elektroletu šetříme každým gramem, je to úspora vítaná. Regulátory bývají dále vybaveny brzdou (Brake), která dovolí sklopné vrtuli u modelu letadla se zastavit a sklopit; u modelů aut potom brždění motorem nahrazuje obvyklé mechanické brzdy. Brzda bývá často vypínatelná (pro letadla s pevnou vrtulí) nebo různě nastavitelná (pro modely aut). Dalším důležitým obvodem je obvod hlídající napětí pohonného akumulátoru (PCO – Power Cut-Off)– při poklesu pod určitou (u některých typů nastavitelnou) hodnotu se odpojuje napájení motoru, přičemž napájení přijímače a serv zůstává zachováno. Kromě výše uvedených bývají regulátory vybaveny celou řadou ochranných obvodů, kterými se brání např. proti proudovému nebo tepelnému přetížení. Regulátory pro modely lodí mohou mít i vodní chlazení. 

Napájecí zdroje 

Pro napájení vysílače se používá zpravidla osm NiCd nebo NiMH akumulátorů (s vyjímkou souprav Multiplex, které používají článků šest), pro přijímač potom články čtyři až pět v širokém rozsahu kapacit. Zatímco moderní vysílače obecně řečeno odebírají proud někde v rozsahu 150-250 mA a jde tedy celkem spolehlivě odhadnout dobu, na kterou akumulátor o dané kapacitě postačí, u přijímače je to složitější. Odběr tady závisí na množství a druhu serv, na tom jak často a s jakým zatížením se pohybují. 

Vypínač 

Vypínač je zdánlivá maličkost, ale je to velmi důležitá část soupravy. Bez spolehlivého vypínače nemůže spolehlivě pracovat sebelepší přijímač a serva.

Počítačové RC soupravy

Jste-li pevně rozhodnuti stát se mistrem světa nebo aspoň republiky, nezbývá vám, než se poohlédnout po té nejvyšší třídě volantových RC souprav reprezentovaných Multiplexem PROFI CAR 707. Samozřejmostí je používání přijímače IPD s dvojím směšováním s obvodem fail-safe, což je zcela nezbytné, pokud si představíte třeba „řvoucí monstra“ v měřítku 1:5. Vysílač je samozřejmě počítačový se spoustou užitečných funkcí (jako je třeba ABS systém, funkce omezující prokluzování kol při akceleraci, možnost nastavování odlišné reakce řízení pro vjezd a výjezd ze zatáčky atd.), které jsou pro špičkové závodní ježdění nezbytné. Počítejte s tím, že pokud to bude vaše úplně první souprava, bude chvíli trvat, než se ji naučíte plně využívat. Ostatně ani pořizovací náklady nebudou nejnižší – Formule 1 si pochopitelně žádá svoje. 

Pokud nejsou vaše ambice tak vysoké, ale přesto chcete chytrou RC soupravu, se kterou můžete jezdit třeba soutěže typu Tamiya Cup s auty v měřítku 1:10 nebo 1:8, je tu pro vás třída poněkud nižší a levnější. Reprezentují ji Hitec AGGRESSOR CRX a Multiplex PROFI CAR 403. Opět jsou to počítačové FM soupravy s pamětí na parametry pro několik modelů, s funkcemi jako jsou dvojí výchylky, exponenciální průběh výchylek (pokud souprava tuto funkci nemá, je pro jakékoliv závodní ježdění nevhodná), vícebodová křivka průběhu plynu (jen Profi CAR 403) nebo ABS (jen AGGRESSOR). Samozřejmostí je možnost mixovat plyn nebo řízení do třetího kanálu – nezbytné pro větší modely se spalovacím motorem, které mají zvláštní servo pro ovládání karburátoru a silné servo pro brzdy.Vysílače Multiplex mohou navíc pracovat ve vícekanálovém režimu (až 5 nebo 7 kanálů), což je činí vhodnými i pro modely nákladních aut (trucků). Posledním hitem jsem soupravy DSM ať Spektrum DX2 DX3 nebo tyto moduly do souprav Hitec nebo Futaba.

zdroj: internet kostka centrum upraveno