Spalovací motory na natural

Benzínové spalovací motory (modelářské) se vyrábí v kubaturach od 20 ccm do 250 ccm. Jsou tedy určeny pro větší modely. Motory mají lacinější provoz než motory metylové. Mají nižší spotřebu, ale také nižší výkon než motor metylový stejného objemu. Jsou těžší. Benzínové výpary jsou nepříjemné a při dlouhodobém působení i nebezpečné. Nelze tedy model skladovat v ložnici. V bytě takový model smrdí.

Palivem je standardně benzín Natural 95 míchaný s olejem v poměru 1:30 až 1:50. Výjimečně může být poměr až 1:80 nebo 1:100.

Olej se mísí s benzínem v poměru předepsaném výrobcem motoru. Zpravidla je pro záběh motoru předepsaný jiný mísící poměr - více oleje. Použít lze jakýkoli plně syntetický olej určený pro mazání vysoce výkoných, vysokootáčkových a tepelně zatěžovaných dvoudobých motorů ve směsi s benzínem, který má na svém obalu jedno u těchto výkonových označení:

API TC TSC - 3  ISO-L-ETC 

Kategorie TSC            Klasifikace ISO 1)       Klasifikace API 2)       Klasifikace JASO

TSC-1                         ISO-L-ETA                API-TA                       JASO-FA

TSC-2                         ISO-L-ETB                 API-TB                       JASO-FB

TSC-3                         ISO-L-ETC                API-TC                       JASO-FC

TSC-4                         ISO-L-ETD                API-TD          

 1) L = Lubricant, ET = Engine Two-Cycle, A až D = další rozdelení

2) T = Two-Cycle, A až D = další rozdelení

Doporučuje se používat stejný olej po celou donu životnosti motoru.

Spotřeba benzínového motoru se měří v litrech na hodinu. U motoru o objemu 26 ccm je udávána spotřeba na plný plyn cca 1,5 l/hod.

Svíčka zapaluje elektrickou jiskrou směs paliva a vzduchu ve válci. Používají se dva druhy zapalování:

- Magneto

- Elektronické zapalování

Motory s magnetem nepotřebují externí napájení zapalování. Nagneto samo vyrábí energii pro tvorbu jiskry. Motory s magnetem jsou těžší než motory s elektronickým zapalováním, ale jsou zpravidla levnější.

Elektronické zapalování tvoří jiskru z energie dodané externím napájením (akumulátor). Elektronika zapalování řídí časování na základě impulsů snímačem s magnetem na unašeči vrtule (podobný systém jako je tachometr na byciklu).

Karburátor připravuje směs paliva a vzduchu na vstupu do motoru. Řídí chod motoru. Páka karburátoru ovládaná servem řídí výkon motoru. Karburátor má zpravidla dva hlavní seřizovací prvky: hlavní a volnoběžnou jehlu. Hlavní jehla ovlivňuje bohatost směsi celkově, volnoběžná ve volnoběžných otáčkách a přechodech.

 Karburátory benzínových motorů obsahují čerpadlo benzínu. Čerpadla jsou membránová poháněná změnami tlaku ve skříni motoru. Pokud má být model skladován, neměl by být motor úplně suchý. Membráně to nesvědčí. Stačí mít v nádrži nějaký benzín a motor občas protočit. Karburátory bývají vybaveny sytičem. Je to klapka s malinkou dírkou, která uzavře difuzor. Uvládá se buď ručně nebo servem. Ruční ovládání funguje tak, že se dá plný plyn, prstem nebo táhlem se klapka zavře a ubere se plyn. Čep na páce spojené s plynem zapadne do páky sytiče a zajistí ji tak v zavřené poloze. Po naskočení motoru stačí krátce přidat, západka se uvolní a pružina sytič "vypne". Viz Ovládání sytiče.

Výfuk odvádí spaliny motoru mimo motorový prostor. Je-li osazen tlumičem, tlumí hluk motoru. Také umožňuje odběr tlaku pro tlakování palivové soustavy.

 Jak seřizovat karburátor WALBRO

značení a k čemu slouží jehly na karburátoru:   L - jehlou seřizuješ volnoběh a přechody.

                                                                     H - Jehlou maximální otáčky.

Jinak je taky doporučené základní nastavení jehel 1.25 na L i H a pak doštelovat podle chodu a situace. Polohy obou jehel se současně promítají do chodu motoru a jedna ovlivňuje druhou. Tedy pokud šáhneš do jedné, zpravidla musíš šáhnout i do druhé. 

Návod na nastavení Walbro: 

1. Nechte běžící motor zahřát po dobu 60-90 sekund (závisí na okolní teplotě a kvalitě chlazení) na volnoběh. Pak pomalu přidejte plyn (POZOR MODEL MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROTI POHYBU) . 

2. nastavte motoru maximální otáčky pomocí jehly karburátoru označené „H“ při maximálním plynu.

3. Stáhněte plyn a nastavte směs pro stabilní volnoběh jehlou karburátoru označenou „L“. Pak použijte stejnou jehlu na nastavení plynulého přechodu z volnoběhu do plného plynu. Správně nastavený motoru bude mít stabilní nízký volnoběh a nebude zvyšovat ani snižovat volnoběžné otáčky po stažení plynové klapky na volnoběh.

4. Pokud motor mírně zvyšuje otáčky při staženém plynu je příliš chudý.

ŘEŠENÍ: Otočte jehlou „L“ mírně vlevo (povolte ji) a zkuste volnoběh znovu.

5. Na druhé straně pokud motor otáčky při volnoběhu snižuje, je příliš bohatý.

6. Pokud máte motor ZAHŘÁTÝ a po přidání plynu tento pomalu a pozdě akceleruje je příliš chudý.

ŘEŠENÍ: Otočte jehlou „L“ mírně vlevo (povolte ji) a zkuste akceleraci znovu.

7. Pokud máte motor ZAHŘÁTÝ a po přidání plynu tento „brblá a pomalu akceleruje až zhasíná“ je příliš bohatý.

ŘEŠENÍ: Otočte jehlou „L“ mírně vpravo (utáhněte ji) a zkuste akceleraci znovu.

Maximální otáčky motoru:

 Jednoduše řečeno - dám plný plyn a "točím" jehlou H tak, aby otáčky motoru byly co nejvyšší.

 Můžou nastat tři případy:

1- otáčky nejsou nejvyšší - utáhnout jehlu

2- otáčky jsou v pořádku - nechat tak

3- otáčky nejsou nejvyšší - motor se jakoby dusí - povolit jehlu

 Je to jenom věc sluchu a zkušenosti.

 

Zdroj: internet Libor Kolman