Informace o klubu

Klub byl registrován dne 29.12.2009 pod č.j. VS/1-1/78128/09-R pod názvem Moravia RC Racing Team o.s jako otevřené sdružení zájemců o modelářství a bylo mu přiděleno IČO 22822691. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. L8860/RD2/KSOS sp. zn. Fj6337/2016/KSOS ze dne 25.1.2016 byl zapsán jako Moravia RC Racing Team, z.s.

Dne 23.2.2010 byl klub zařazen do struktury RCA ČR abylo mu přidělěno registrační číslo 10082.

Korespondenční adresa je: Moravia RC Racing Team o.s.; Družební 9; 77900 Olomouc

č.ú. 2600958254/2010

Členskou schůzi byly stanoveny příspěvky členů na rok 2016 takto:

Člen klubu do 15 let 500,- Kč

Člen klubu nad 15 let 1000,- Kč

 

Chcete se stát členem Moravia RC Tacing Teamu?

Napiště nám: